KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Pismo ogólne:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu
&idPodmiotu=000639995


Szkoła pracuje w godzinach: 6.45 – 15.50

Szkoła przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki, wychowania, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentację kancelaryjną, dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów w godzinach 8.00 – 15.00.


Sprawy prowadzone przez Szkołę:

Edukacja, wychowanie i opieka:

 • zapisy uczniów do szkoły;
 • realizacja obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • prowadzenie arkuszy ocen, dzienników zajęć w szkole.

Sprawy administracyjne:

 • wydawanie zaświadczeń;
 • wydawanie decyzji dotyczących obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • wydawanie zarządzeń.

Sprawy kadrowe:

 • sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość:

 • sprawozdania;
 • raporty.

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników;
 • arkusze ocen;
 • dzienniki zajęć szkoły;
 • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami;
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły.

Finanse przedszkola:

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki są prowadzone przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Radomsku.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka ze szkoły, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi – dyrektor szkoły w godzinach 9.00.– 14.00.
 2. Odpłatność za posiłki – intendent w ustalone dni każdego miesiąca zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń.
 3. Informacje o uczniu – nauczyciele wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku
odpowiada: Danuta Kaczmarczyk
data: 17-01-2020
wytworzył: Danuta Kaczmarczyk
data: 17-01-2020
data: 17-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-01-2020 - Edycja treści
 • 06-11-2013 - Edycja treści
 • 30-11-2011 - Edycja treści
 • 08-03-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 708